Breaking News
Loading...
சனி, 19 மே, 2018

Info Post
பீஜே செய்த தவறுக்கு மாநில நிர்வாகிகள் முட்டுக் கொடுத்தார்களா?:
யார் தவறு செய்தாலும் தூக்கி எறிய தயங்கமாட்டோம்!
மேலாண்மைக்குழு சார்பாக அதன் உறுப்பினர் எம்.ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி அவர்களின் சூளுரை!!